TERMA DAN SYARAT

1. Lakukan tempahan kad seawal mungkin dan pastikan tarikh pengesahan tempahan adalah selewat-lewatnya 30 hari sebelum Tarikh Siap Terima.

2. Pelanggan perlu mengisi Borang Tempahan Kad dengan lengkap. Tempahan hanya dapat disahkan dan dikira bermula selepas kami menerima Borang Tempahan, bukti pembayaran deposit dan lakaran peta lokasi majlis.

2. Bagi tempahan yang diterima 2 bulan sebelum Tarikh Siap Terima, pelanggan boleh memilih membuat perubahan-perubahan berikut:
a. Saiz kad
b. Warna tema (hanya untuk rekacorak tertentu sahaja)

3. Sekiranya pengesahan tempahan dibuat kurang daripada sebulan daripada Tarikh Siap Terima, pelanggan hanya boleh membuat perubahan pada saiz kad sahaja.

4. Pelanggan bertanggungjawab memastikan maklumat yang diberi adalah lengkap, tepat dan betul ejaan. Sekiranya pelanggan ingin membekalkan sebarang imej/clipart/pattern sendiri, Artchetak akan membuat tapisan terlebih dahulu untuk mengelakkan timbulnya sebarang isu seperti kualiti, kesesuaian dan hakcipta. Imej ilustrasi hanya diterima dalam format .ai sahaja.

5. Sebarang perubahan berikut hanya dibenarkan dilakukan sebanyak 3 kali sahaja selepas draf rekacorak pertama siap dan dihantar kepada pelanggan:
a. Saiz kad
b. Warna tema
c. Peta.

6. Caj tambahan sebanyak RM50 untuk setiap rekacorak baru akan dikenakan jika perubahan yang diminta melebihi jumlah maksima atau pelanggan ingin menukar rekacorak keseluruhan kad kepada yang baru.

7. Artchetak akan mengeluarkan invois selepas rekacorak akhir kad dipersetujui pelanggan. Proses cetakan hanya bermula selepas semua bayaran baki invois dibuat.

8. Jangkamasa proses cetakan dan Tarikh Siap Terima adalah antara 2-3 minggu.

9. Pihak Artchetak tidak dapat menjanjikan warna hasil cetakan yang 100% sama dengan rekacorak yang telah dipersetujui kerana ia melibatkan dua penyelarasan warna iaitu pada pada skrin monitor komputer dan mesin cetak.